topster.nl Home Page

Dag van de week-calculator

Met dit programma kunt u gemakkelijk bepalen de dag van de week een dag.

Was de 11.09.2001 op een dinsdag? Welke dag van de week je geboren? Ontdek met deze calandar. Voer bijvoorbeeld de volgende: 16-08-25

Voer hier de datum, waaruit je niet de dag van de week weet:

--