topster.nl Home Page

Werkdag rekenmachine / calculator van de dag

De dag-calculator berekent het aantal dagen tussen twee datums, met uitzondering van alle zaterdagen en zondagen.

Deze toepassing bepaalt het aantal dagen tussen twee datums of toegevoegd aan de dagen voor een bepaalde dag. Sluit dit weekend uit de vergelijking. Feestdagen zijn niet rekening gehouden bij de berekening van.


Begindatum Einddatum
--

--Dagen
Werkdagen per week: